“Omnibus Law”. Co to jest i co ono zmieni w Indonezji

Minister Koordynujący ds. Gospodarczych Airlangga Hartarto, z prawej, wita ustawodawców podczas sesji plenarnej w Izbie Reprezentantów w Dżakarcie w poniedziałek. (Zdjęcie SP / Ruht Semiono)

Izba Reprezentantów uchwaliła gigantyczną reformę gospodarczą “Omninus Law” w poniedziałek, trzy dni przed terminem. Rząd ma nadzieję, że nowe prawo wyeliminuje wiele regulacyjnych wąskich gardeł utrudniających inwestowanie w Indonezji.

„Omnibus Law może pomóc rozwiązać różne problemy, które utrudniają inwestycje i tworzenie miejsc pracy poprzez uproszczenie biurokracji i systemów wydawania koncesji” – powiedział w oświadczeniu Rosan P. Roeslani, przewodniczący Indonezyjskiej Izby Przemysłowo-Handlowej (Kadin).

Co ważniejsze, Rosan powiedział, że prawo pomogłoby zapewnić miejsca pracy dla około miliona osób wchodzących na rynek pracy każdego roku.

Rosan powiedział, że ustawa Omnibus Law będzie również kluczem do transformacji gospodarczej i ożywienia w Indonezji po pandemii Covid-19.

Według niego ustawa może zwiększyć wzrost inwestycji do 6,6-7 procent rocznie, co przyspieszyłoby wzrost konsumpcji gospodarstw domowych w przedziale 5,4-5,6 procent.

Z kolei Minister Koordynujący ds. Gospodarczych Airlangga Hartarto powiedział w niedzielę, że zmiany w projekcie ustawy są zgodne z celem rządu, jakim jest poprawa ekosystemu inwestycyjnego i ułatwienie prowadzenia działalności, wzmocnienie pozycji małych firm i spółdzielni, tworzenia miejsca pracy, zachęcenia do badań i innowacji, uproszczenia procesu nabywania ziemi, ustanowienia specjalnych obszarów gospodarczych i przyśpieszenia rządowych projektów strategicznych.

Najważniejsze zmiany

Omnibus Law zmieni 76 ustaw, w tym ustawę o pracy z 2003 roku, ustawę o ogólnych procedurach i przepisach podatkowych z 2009 roku, ustawę o podatku dochodowym z 2008 roku, ustawę o podatku od towarów i usług z 2009 roku, podatek od sprzedaży dóbr luksusowych oraz ustawę z 2017 roku w sprawie ochrony indonezyjskich imigrantów ekonomicznych.

Zabezpieczenia praw pracowniczych

Była to jedna z najbardziej spornych kwestii w dyskusji nad ustawą Omnibus Law. Przedstawiciele związków pracowniczych argumentowali, że ustawa zniesie ochronę i świadczenia otrzymywane obecnie przez indonezyjskich pracowników.

Z drugiej strony firmy często narzekają, że indonezyjskie prawo pracy było zbyt surowe. Przykładowo ustawa 13/2003 zapewniała 32-krotność wynagrodzenia w przypadku bankructwa firmy i była uważana za bardzo uciążliwa dla podmiotów gospodarczych przez co zmniejszała zainteresowanie inwestowaniem. Właścicielom bardziej opłacało się porzucenie firmy aby majątek został rozkradziony lub zgnił niż płacenie wysokich odpraw zwolnionym pracownikom.

Iqbal, przewodniczący Konfederacji Indonezyjskich Związków Zawodowych (KSPI), powiedział w niedzielę, że pracownicy są przeciwni nowelizacji ustawy w sprawie przepisów dotyczących rozwiązywania umów o pracę, pracowników zagranicznych, płacy minimalnej oraz tego, że pracodawcy nie będą już mogli być objęci postępowaniem karnym w przypadku łamania prac pracowniczych.

Protesty związków zawodowych przeciwko Omnibus Law

Związki zawodowe były również niezadowolone z nowelizacji ustawy dotyczącej urlopów menstruacyjnych i macierzyńskich, odpraw, pracowników kontraktowych, outsourcingu, czasu pracy, ubezpieczenia zdrowotnego i świadczeń emerytalnych. Said powiedział, że związki zawodowe pracowników planują dwudniowy strajk od przyszłego wtorku.

Airlangga powiedział jednak, że ustawa była odpowiedzią na obawy pracowników. Na przykład, zgodnie z projektem, rząd zapewni wszystkim pracownikom ubezpieczenie na wypadek bezrobocia w ramach krajowego programu zabezpieczenia społecznego dla pracowników (BPJS Ketenagakerjaan).

Nowe przepisy nie zmniejszą świadczeń z tytułu wypadków przy pracy, ubezpieczenia na życie i emerytur, z których obecnie korzystają pracownicy “ani nie zwiększą kosztów składek BPJS Ketenagakerjaan, które musieli zapłacić pracownicy lub firmy” – powiedział Airlangga.

Airlangga powiedział też, że ustawa nie wprowadza żadnych zmian w urlopach menstruacyjnych i macierzyńskich, ani nie pozostawia pracowników kontraktowych bez ochrony.

Ułatwienia dla firm

Airlangga powiedział, że ustawa o tworzeniu miejsc pracy usprawni procesy dotyczące licencji biznesowych, praw własności intelektualnej i rejestracji spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (PT).

Miejsca publiczne, takie jak terminale autobusowe, lotniska i dworce kolejowe będą miały wyznaczone miejsca dla działalności małych firm, powiedział Airlangga.

Projekt pozwoli na tworzenie spółdzielni co najmniej dziewięciu osobom. Poprzednie prawo wymagało co najmniej 20 osób jako założycieli spółdzielni.

Ustawa ograniczy postępowania karne w przypadku naruszeń bezpieczeństwa pracy, ochrony zdrowia i środowiska dla korporacji. Inne naruszenia skutkowałyby jedynie sankcjami administracyjnymi lub grzywnami.

Izba Reprezentantów i rząd zgodziły się na włączenie do prawa zasady jednej mapy. Polityka powinna eliminować nakładanie się sprzecznych uchwał tworzonych przez różne ministerstwa, instytucje i samorządy, co często prowadzi do przedłużających się sporów o ziemię.

„Ustawa Omnibus Law podkreśla również rolę i funkcję samorządu lokalnego jako części rządu centralnego, gdzie samorząd lokalny nadal sprawuje dotychczasową władzę zgodnie z normami, standardami, procedurami i kryteriami określonymi przez rząd centralny” – powiedział Airlangga

Czas pracy

Oprócz ogólnych godzin pracy (maksymalnie 8 godzin dziennie i 40 godzin tygodniowo), nowa ustawa reguluje również godziny pracy dla określonych prac, które mogą trwać mniej niż 8 godzin dziennie np. branża informatyczna lub prac które wymagają więc 8 godzin dziennie np. sektor ropy i gazu, górnictwo, plantacje i rolnictwo

Pracownicy zagraniczni (TKA)

Rząd powiedział, że nie otworzy całego rynku pracy dla pracowników zagranicznych a tylko uwolni zawody dla doświadczonych pracowników zagranicznych, którzy są potrzebni w określonych sektorach rynku, badaniach i pracach naukowych

Umowa o pracę na czas określony (PKWT)

Pracownicy kontraktowi nie otrzymali takiej samej ochrony jak pracownicy zatrudnieni na stałe. Rozwój technologii cyfrowej i rewolucja przemysłowa 4.0 stworzyły nowe rodzaje pracy, które nie są trwałe i wymagają pracowników tylko na określony czas.

Pracownicy kontraktowi będą mieli takie same prawa i ochronę jak pracownicy zatrudnieni na stałe, w tym w zakresie wynagrodzeń, zabezpieczenia społecznego i odszkodowania za rozwiązanie umowy o pracę.

Outsourcing

Rząd stwierdził, że przedsiębiorcy outsourcingowi są zobowiązani do zapewnienia równych praw i ochrony swoim pracownikom, zarówno pracownikom kontraktowym jak i pracownikom zatrudnionym na stałe w zakresie wynagrodzeń i zabezpieczenia społecznego.

Płaca minimalna

Wzrost płacy minimalnej nie może być opóźniany. Wzrost ten opiera się na sformułowaniu regionalnego wzrostu gospodarczego i produktywności, podstawy płacy minimalnej na poziomie wojewódzkim oraz płacy minimalnej powiatu / miasta z określonymi warunkami i wynagrodzeniem.

Program gwarancji pomocy na wypadek utraty pracy (JKP)

Rząd twierdzi, że programy gwarancji pomocy na wypadek utraty pracy nie zostały zapisane w ustawie nr 13 z 2003 roku dotyczącej siły roboczej, a są one bardzo konieczne zwłaszcza w warunkach pandemii Covid-19. Rząd powiedział, że ochrona pracowników dotkniętych zwolnieniami zapewnia świadczenia JKP w postaci świadczeń pieniężnych, szkolenia zawodowego i dostępu do pośrednictwa pracy.

Pracownicy otrzymujący JKP nadal będą otrzymywać inne zabezpieczenia społeczne w postaci ubezpieczenia wypadkowego przy pracy (JKK), ubezpieczenia emerytalnego (JHT), zabezpieczenia emerytalnego (JP), zabezpieczenia na wypadek śmierci (JKM) oraz ubezpieczenia zdrowotnego (JKN).

źródło:
jakartabloge.id
nasional.kontan.co.id

Facebook Comments

Warning: implode(): Invalid arguments passed in /home/klient.dhosting.pl/jszamocki/zyciewindonezji.pl/public_html/wp-content/plugins/facebook-pagelike-widget/fb_class.php on line 42

Warning: implode(): Invalid arguments passed in /home/klient.dhosting.pl/jszamocki/zyciewindonezji.pl/public_html/wp-content/plugins/facebook-pagelike-widget/fb_class.php on line 42