Przełomowa ustawa o zwalczaniu przemocy seksualnej przyjęta w Indonezji

Parlament Indonezji uchwalił we wtorek długo oczekiwany projekt ustawy o zwalczaniu przemocy seksualnej, mający na celu zapewnienie ofiarom ram prawnych umożliwiających dochodzenie sprawiedliwości.

Ustawa została ciepło przyjęta przez indonezyskich aktywistów, chociaż niektórzy zwracają uwagę na jej ograniczenia. Ustawa obejmuje tylko niektóre przestępstw na tle seksualnym i nie zawiera konkretniej definicji gwałtu, która jak twierdzi rząd, zostanie uwzględniona w innej ustawie.

“To z pewnością krok naprzód” – powiedział Asfinawati, ekspert ze szkoły prawniczej Jentera, który zajmuję się pomocą ofiarom przemocy seksualnej. Jednocześnie zaznaczył iż definicja gwałtu powinna być zdefiniowana jaśniej w indonezyskim kodeksie karnym.

Zdaniem działaczy brak odpowiednich ram prawnych komplikował ściganie osób oskarżonych o przestępstwa seksualne, a wiele ofiar wstydziło się je w ogóle zgłaszać.

Ostateczny projekt ustawy przewiduje maksymalną karę 12 lat pozbawienia wolności za nadużycie seksualne, zarówno w małżeństwie jak i poza nim, oraz do 15 lat pozbawienia wolności za wykorzystanie seksualne. Ustawa przewiduje też do dziewięciu lat kary za organizowanie małżeństw przymusowych, zmuszanie do małżeństwa ofiar z gwałcicielem oraz za organizowanie małżeństw z dziećmi.

Ponadto do 4 lat więzienia będzie grozić za rozpowszechnianie treści o charakterze seksualnym bez zgody osób na nagraniu.

Ustawa stanowi też, że sąd musi zmusić skazanych sprawców do wypłaty odszkodowania, a władze do udzielania pomocy ofierze.

Z pierwszej wersji ustawy zniknęły zapisy o łatwiejszym dostępnie do aborcji oraz precyzyjna definicja gwałtu.

Narodowa Komisja ds. Przemocy Wobec Kobiet (Komnas Perempuan) i organizacje społeczeństwa obywatelskiego po raz pierwszy zaproponowały ideę legislacji dziesięć lat temu, a projekt ustawy został przedłożony w Izbie cztery lata później.W styczniu prezydent Joko Widodo polecił swojemu rządowi przyspieszenie wprowadzenia nowych przepisów, które mają na celu ułatwienie ścigania sprawców przestępstw seksualnych.

Jedyną partią w parlamencie głodującą przeciwko znamion było islamsko-konserwatywno ugrupowanie PKS. Partia domagała się uregulowania kwestii seksu pozamałżeńskiego oraz wezwała do zakazu stosunków seksualnych na podstawie tego, co określiła jako „dewiacyjną” orientację seksualną.


ZOBACZ TEŻ:

Facebook Comments

Warning: implode(): Invalid arguments passed in /home/klient.dhosting.pl/jszamocki/zyciewindonezji.pl/public_html/wp-content/plugins/facebook-pagelike-widget/fb_class.php on line 42

Warning: implode(): Invalid arguments passed in /home/klient.dhosting.pl/jszamocki/zyciewindonezji.pl/public_html/wp-content/plugins/facebook-pagelike-widget/fb_class.php on line 42