Religijny tour po Dżakarcie czyli trzy świątynie warte odwiedzenia w stolicy Indonezji.

Mój jednodniowy, religijny tour po Dżakarcie czyli trzy świątynie warte odwiedzenia w stolicy Indonezji. 1. Kim…

Hinduistyczna świątynia w mieście Depok

Świątynie Hinduskie, Buddyjskie, Konfucjuszów to mój ulubiony typ świątyń. Mają w sobie coś tajemniczego. Ta na…