“Omnibus Law” – wyjaśnienie powodów protestów

Protesty w Banten

Omnibus Law – wielka reforma gospodarcza która wywołała największe od lat protesty i doprowadziła do wybuchu kryzysu politycznego w Indonezji. Przeciwko czemu ludzie tak właściwie protestuj? O tym w dzisiejszym wpisie

Przegłosowana w poniedziałek gigantyczna reforma gospodarcza “Omnibus Law” ma być wielkim skokiem milowym w rozwoju gospodarki, ma uwolnić potencjał ekonomiczny kraju i sprawić, że Indonezja stanie się krajem bardziej atrakcyjnym i przyjaznym dla inwestorów. Ustawa licząca ponad 900 stron reforma ułatwi zakładanie i prowadzenie działalności gospodarczej, zniesie wiele koncesji oraz uprości biurokratyczne pułapki.

Jednakże znalazło się tam wiele kontrowersyjnych zapisów krytykowanych przez indonezyjskie związki zawodowe, lokalnych prawników jak i międzynarodowe organizacje broniące praw człowieka oraz zajmujące się ochroną środowiska.

We wtorek w całym kraju doszło do masowych protestów przeciwko Omnibus Law w których wzięło łącznie około 2 milionów ludzi. W niektórych miastach doszło nawet do starć z policją. Już zapowiedziano protesty na kolejne dni.

Protesty w Bandung i zniszczony samochód jednego z lokalnych polityków

Kontrowersyjne zapisy nowej ustawy

Poniżej przedstawiamy zbiór najbardziej konwersyjnych przepisów które pojawiły się w Omnibus Law.

Ochrona pracowników, prawa do urlopów i kwestie pensji minimalnej:

Artykuł 77A: Zezwala na wydłużenie ośmiogodzinnego czasu pracy w niektórych sektorach. Daje także możliwość zatrudniania pracowników tymczasowych na czas nieokreślony i znosi obowiązek mianowania pracowników tymczasowych pracownikami kontraktowymi.

Artykuł 88C: Zmienia sposób ustalania płacy minimalnej. Do tej pory płaca minimalna była ustalana oddzielnie dla poziomie wsi, gminy i miasta, w myśl nowych przepisów nastąpi zastąpienie jej jedną stawką identyczną dla wszystkich obszarów w oparciu o koszty utrzymania. Z racji dużych różnic w kosztach życia między miastem a wsią istneją obawy, że wprowadzenie jednolitej stawki pensji minimalnej spowoduje w rzeczywiści jej spadek.

Artykuł 88D: Według nowych przepisów przy ustalaniu pensji minimalnej nie będzie brana pod uwagę stopa inflacji co jest sprzeczne z międzynarodowymi standardami.

Skreśla się artykuł 91 ustawy o Sile Roboczej. Ten artykuł zawiera zobowiązanie pracodawców do wypłacania wynagrodzeń pracowników zgodnie z normami płacy minimalnej określonymi w przepisach ustawowych.

Artykuł 93 wnosi zmiany w przepisach dotyczących urlopów. Nowe przepisy znoszą urlopy na żądanie: miesiączkowy, z okazji ślubu, macierzyński dla ojców, urlop z powodu pogrzebu członka rodziny oraz urlop z okazji chrztu bądź obrzezania dziecka. Pracodawca będzie mógł odmówić lub przyznać taki urlop według własnego uznania.

Ochrona środowiska:

Problematyczne są nowe przepisy dotyczące ochrony środowiska. Według ustawy nr. 32 z 2009 roku: “każda osoba której działalność lub biznes wykorzystuje, przetwarza lub produkuje odpady stanowiące poważne zagrożenie dla środowiska , ponosi pełną odpowiedzialność za poniesione straty bez potrzeby dowodu i bez konieczności udowadniania błędu”. Omnibus law usunął z tej ustawy zapis “bez potrzeby dowodu i bez konieczności udowadniania błędu”. Oznacza to, że może to utrudnić podciągnięcie do odpowiedzialności firmy które zanieczyszczają środowisko czy np. wycinają lasy równikowe. Swoje zaniepokojenie tą zmianą już wyraziły międzynarodowe organizacje zajmujące się ochroną środowiska.

Prawo medialne i wolność słowa:

Omnubus Law skreśla artykuł 93 ustawy o Sile Roboczej mówiący, że “każdy może wnieść skargę na decyzję administracyjną państwa”. Ten zapis nie został zmieniony czy nadpisany ale całkowicie usunięty!

Artykuł 11 zmienia przepisy dotyczące finansowanie spółek medialnych kapitałem z zagranicy dając władzom większą kontrolę w finansowaniu mediów.

Edukacja:

Artykuł 51: Jednostkami oświaty zarządzać może jedynie rząd centralny, samorządy regionalne lub lokalna społeczność.

Artykuł 62 ustanawia bardziej restrykcyjne wymagania w kwestii uzyskania licencji na prowadzenie działalności edukacyjnej. Jej uzyskanie będzie zależało od spełnienia warunków dotyczących treści kształcenia, liczby i kwalifikacji pedagogów, infrastruktury, systemy finansowania, systemu oceniania, systemu certyfikacji oraz zarządzania.

Artykuł 71: Osobie prowadzącej działalność oświatową bez stosownej licencji będzie grozić do 10 lat więzienia lub grzywna w wysokości do 1 miliarda rupii.

Najbardziej uderzy to w muzułmańskie szkoły z internatem tzw. pesantreny które często były zakładane przez lokalną społeczność i na mocy specjalnej ustawy nie podlegały obowiązkowi rejestracji w ministerstwie edukacji, a wystarczyło jedynie zgłoszenie do ministerstwa religii. Tu występuje sprzeczność prawna, bo poprzednie przepisy zwalniające pesanteny z obowiązku rejestracji nie zostały usunięte.

źródło: tirto.id

Facebook Comments

Warning: implode(): Invalid arguments passed in /home/klient.dhosting.pl/jszamocki/zyciewindonezji.pl/public_html/wp-content/plugins/facebook-pagelike-widget/fb_class.php on line 42

Warning: implode(): Invalid arguments passed in /home/klient.dhosting.pl/jszamocki/zyciewindonezji.pl/public_html/wp-content/plugins/facebook-pagelike-widget/fb_class.php on line 42